Web Blogla Pazarlama Eğitimi

Web Blogla Pazarlama EğitimiSüre – 1 Gün

Amaç

21. yüzyılda kurumlarımız ‘benzersiz’ olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Küreselleşen dünyada ‘benzersiz’ olabilmek, ancak özgün web stratejileri üretebilmekten geçmektedir. Kurumların etkin web pazarlama stratejileri üretmesi, kurumun bütün elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasından geçer.

Bu eğitimin amacı, rakiplerden farklı olarak sunulacak “Web Blog” hizmetinin giderek artan önemini vurgulamak, “Web Blog” düşüncesinin ne olduğunu ve ne olmadığını ortaya çıkarmak, şirket içinde “Web Blog” düşüncesinin öne çıkmasına engel olan şartları ortadan kaldırmaktır. Bununla birlikte doğrudan “Web Blog” ile nasıl pazarlama yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgilerin iletilmesidir.

Eğitim İçeriği

  • Blog Kavramı ve Tanımı
  • Blogların Ortaya Çıkışı
  • Bir Blog Yapısı
  • Blogların Temel Özellikleri
  • Bloglarla Web Siteleri Arasındaki Farklar
  • Etkili Bir Blog Oluşturma
  • Blog Türleri
  • Blogların Gücü
  • İşletme Blog Türleri ve Yönetimi
  • Blogda Gelecek