İnteraktif Marka Yönetimi Eğitimi

İnteraktif Marka Yönetimi EğitimiSüre – 1 Gün

Amaç

Bu eğitim sayesinde interaktif marka iletişiminin nasıl bir süreç olduğunu, temel iletişim kuramlarını ve bu kuramların pratik uygulamalarını, pazarlama iletişimini ve bütünleşik pazarlama kavramlarını öğrenecek, interaktif  marka mimarisi nasıl kurulur, interaktif marka iletişimi nedir ve interaktif markalama kuralları nelerdir, sorularının cevaplarını ayrıntılarıyla bulacak, interaktif marka analizleri gerçekleştirecek, reklam ve tanıtım kavramlarını, interaktif marka yaratmada reklamın ve tanıtımın rolünü kavrayacaksınız.

Eğitim İçeriği

  • İnteraktif Marka Tanımı
  • İnteraktif Pazarlama Yönetimi ve Marka
  • İnteraktif Markanın Faydaları
  • İnteraktif Marka Yönetimi
  • İnteraktif Marka Yönetimi ve Araştırma
  • Positioning – Konumlandırma
  • Kurum ve İnteraktif Marka
  • İnteraktif Marka Yaratımı
  • İnteraktif Marka Vaadi, Kimliği ve İmajı
  • Müşteri Sadakati ve İnteraktif Marka