İnternet Tarihi ve Türkiye’de İnternet Eğitimi

İnternet Tarihi ve Türkiye’de İnternet EğitimiSüre – 1 Gün

Amaç

İnternetin bulunuşundan 21. yüzyıla kadarki gelişimi hakkında ayrıntılı bilgilerin verileceği bir eğitim hedeflenmiştir. Ayrıca Türkiye’de internet kullanımının başlangıcından günümüze kadar olan performanslarına da, yine bu eğitim içinde yer verilecektir.

Eğitim İçeriği

  • İnternet Tarihi
  • Türkiye’deki İnternetin Durumu
  • Türkiye’de İnterneti Kullananlar
  • Türkiye’de İnternet Pazarı