1-2 Kasım 2010: E-Ticaret Hukuku Semineri – MarkeFront / İSO

1-2 Kasım 2010: E-Ticaret Hukuku Semineri – MarkeFront / İSO

İnternet üzerinden pazarlama ve ticaret, günümüzün küresel ticaretinde yeni müşterilere ulaşmak ve yeni pazarlara başarılı bir şekilde açılmak isteyen firmalar için önemi giderek artan bir araç olarak yerini almıştır. İnternetin bu yönde kullanımı, özellikle yurt dışındaki alıcılara ulaşmak isteyen ihracatçı KOBİ’ler için büyük fırsatlar sunuyor. Bu şartlar altında mevcut durumda e-ticarete yapan veya yapmak isteyen her firmanın e-ticaretin hukuki boyutu konusunda temel bilgi sahibi olması gerektiği ortada.

1 ve 2 Kasım 2010 tarihlerinde İSO Odakule Meclis Salonu’nda saat 09:30-17:00 saatleri arasında gerçek-leştirilmesi planlanan 2 günlük “E-Ticaret Hukuku Semineri”nde elektronik ortamda yasal kimlik, faturalandırma, tüketici hukuku; sözleşmeler, ödeme konusunda karşılanılan sorunlar, sipariş, teslim, ödeme ve gümrükleme; e-ticaret ve rekabet hukuku, anlaşmazlıkların çözümü, telif hakları ve e-ticarete ilişkin vergi hukuku vb. ile ilgili temel konuların ele alınması planlanıyor.

Katılım Koşulları ayrıntıları

İki günlük programa katılım ücreti kişi başı 100-TL’dir.

Eğitim ücreti, seminer organizasyonu ile ilgili genel giderleri karşılamak üzere alınmaktadır.

Katılım başvurusu yapmak için tıklayın

Kontenjan durumunu yukarıda belirtilen internet (e-hizmet.iso.org.tr) adresinden kontrol etmeniz mümkündür. Kontenjan durumunu kontrol ettikten sonra Katkı Payını Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şb. 1540256 no’lu İstanbul Sanayi Odası hesabına etkinlik adı (“E-Ticaret Hukuku”) ve katılımcı ve firma adı belirtilerek yatırmanız gerekmektedir. (IBAN: TR73 0006400000110111540256).

İrtibat: Umut GÜR – Tel.: 0212 252 29 00 / 174 – ugur@iso.org.tr

Etkinlik Yeri : İSO Odakule Meclis Salonu – Odakule İş Merkezi – İstiklal Cad. No. 142 – Tepebaşı – İstanbul

Program : 1. Gün

1.Ders 1- Elektronik Ticaret Nedir?
2- Elektronik Ticaretin Dünyada ve Türkiye’de Tarihçesi
3- Türkiye’de E-Ticaretle İlişkili Hukuki Düzenlemeler
2.Ders 1- İnternet Ortamında Yasal ticari Kimlik Oluşturma (alan adı, marka vb.)
2- Elektronik Ticaret Sırasında Kullanılan Internet Alan İsimlerinin (Domain Names) Hukuken Korunması.3- Genel olarak şirket tipleri
3.Ders 1- Kamusal sorumluluklar anlamında: E-Ticaret’te Belgelendirme, Temel Evraklar, Faturalandırma ve KDV
2- E-Ticaret bağlamında Vergi Suçları
4.Ders Tüketici Hukuku bağlamında Tüketicilere ve Müşterilere Karşı Sorumluluklar:

1- Mal ve Hizmet Alışverişinde Sipariş, Teslim Ve Ödemeye İlişkin Sorunlar

2- Ödemeden ya da Teslimden Kaçınılması İle İlgili Sorunlar

3- Ürün Değiştirme Veya Ürün İadesine ya da Satış Sonrası Servis Hizmetlerine İlişkin Sorunlar

5.Ders 4- Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin incelenmesi
6.Ders 1- Reklam, Rekabet ve Haksız Rekabet
2- E-Ticaret Sırasında Haksız Rekabet Ve Aldatıcı Reklâmların İrdelenmesi
7.Ders 1-Telif Hakları Ve Komşu Haklar İle İlgili Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yer Alan Çoğaltma, Umuma Arz, Dağıtım Yetkilerinin Elektronik İletim Açısından Değerlendirilmesi
2- Kopyalamayı Önleyici Sistem Ve Bilgiler İle İlgili Hükümler
8.Ders Uygulamadan Örnekler

Program : 2. Gün

1.Ders 1- Elektronik Ortamda Sözleşmelerin Yapılması Konusunun Borçlar Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi
2- Elektronik Ortamda Sipariş Verileceğinden, Düzenlenecek Sözleşmenin Şekli Ve İmzalarla İlgili Sorunlar
3-Hukuki özellik gösteren çeşitli e-iş modelleri
2.Ders 1- Elektronik Ortamda Elde Edilen Veya Muhafaza Edilen Delillerin Tanınmasının Usul Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
2- Elektronik İmza, Elektronik Noter, Zaman Kaydı

3- Medeni Usul Hukuku ve Ticaret Hukuku açısından İspat Ve Delil Sistemi

3.Ders 1- Elektronik Para ve E-Ödeme Kavramı, Kredi kartı, Mobil ödeme
2- Elektronik Parayı Kullanıma Sunacak Olan Kurumların ve bu aracı kullananların hukuki statüsü ve karşılıklı sorumlulukları

3- Elektronik Ödeme Araçlarının Yasadışı Faaliyetler İçin Kullanılmasını Önleyici Cezaî Tedbirler

4.Ders Genel Olarak Online Yayıncılık, Hak ve Sorumluluklar (5651 sayılı yasa)
5.Ders 1- Gümrükleme İle İlgili Sorunlar

2- Sipariş Dış Piyasadan İse Yurt Dışından Malın Gönderilmesi İle İlgili Hangi Kuralların Geçerli Olacağı Hususu

3- Malın Sigortalanması Sorunu

6.Ders Elektronik İşlemler Sırasında Açıklanan Kişisel Verilerin Gizliliği Ve Korunması
7.Ders 1- İhtilafların Çözüm Yolları Ve Tazmin Mekanizmaları

2- Elektronik Kayıtların İspat Gücü

3- Uluslararası Kuruluşlar Ve Çalışmalar
8.Ders Uygulamadan Örnekler

Eğitmen: Av. M. Gökhan Ahi – (Markefront)

Etiketler: , , , ,

1 Yorum - “1-2 Kasım 2010: E-Ticaret Hukuku Semineri – MarkeFront / İSO”